Tjänster

Kvalitet, Flexibilitet & EffektivitetEn tät kundrelation är mycket viktig för oss, även att vi alltid är tillgängliga för kundens individuella önskemål så kvalitet, flexibilitet och effektivitet har alltid varit stötpelarna på EVT. Vi vet att dessa kvalitéer har gett oss många nöjda kunder och det är därför vi fortsätter att sätta kunden och projektet i främsta rummet.

SERVICEARBETEN - BADRUMSRENOVERINGAR

ENERGIEFFEKTIVISERINGAR -

VÄRMEARBETEN & PUMPBYTEN

FÖRSÄKRINGSSKADOR - BOSTADS & HANDIKAPPSANPASSNINGAR

NYBYGGNATOINER - OM & TILLBYGGNATIONER

Energi & VVS Teknik AB

- Samt alla våra medarbetare innehar VVS-certifikat, Säker Vatten-certifikat samt Heta Arbeten-certifikat.Vi arbetar aktivit med uppdateringar och revidering av våra certiferingar samt våra olika policys.

All våra personal har en mycket hög service- och 

kvalitets nivå.Vi har samlat på oss kunskap och kännedom inom VVS-branschen samt arbetat upp ett stabilt kundregister som består av flera olika kommuner, Små & stora bygg-bolag, Fastighetsförvaltare, Försäkringsbolag, Badrum & Köksleverantörer samt privta kunder.

Vill du veta mer angående företagets arbetsmiljöpolicy, vänligen kontakta ansvarig.